Het belang van een duurzame partnerrelatie

Galjema's sterke band met bouwadviesbureau ZRi

Elk gebouw is een compromis tussen het architectonisch ontwerp, de bouwfysica en de installatietechniek. De betrokken partijen moeten in goed overleg tot een optimum komen. Galjema heeft hiervoor sinds een paar jaar een succesvolle samenwerking met bouwadviesbureau ZRi. Rouven Nieuwenburg, adviseur installatietechniek bij Galjema, en Anika Haak, adviseur bouwfysica en bouwtechniek bij ZRi, onderzoeken samen het belang van een duurzame partnerrelatie.

Rouven Nieuwenburg - adviseur installatietechniek bij Galjema

Anika Haak - adviseur bouwfysica en bouwtechniek bij ZRi

Wat zijn de voordelen van een duurzame klantrelatie?

Rouven: “Wij worden als Galjema regelmatig gevraagd om het totaalpakket van bouwfysica en installatietechniek te verzorgen. Dit zijn hele andere disciplines, maar hebben in een gebouwontwerp de nodige raakvlakken. Zodoende hebben we van ZRi vaak input over bouwfysica nodig om een optimaal integraal ontwerp te maken.”

Anika: “Andersom geldt dit ook voor ons, dus zoeken we elkaar als Galjema en ZRi veel op, onder meer in aanbestedingstrajecten. Een duurzame relatie is daarbij heel belangrijk. Met vaste partners kun je snel een hecht team vormen met gezamenlijke referenties. Dan sta je sterk richting de opdrachtgever en als team om discussies met andere partijen te beslechten.”

Hoe waarborg je een goede onderlinge dynamiek?

Rouven: “Er zijn ook bureaus die bouwfysica én installatietechniek doen. Maar het voordeel van een externe partij is dat je elkaar door de zakelijke relatie goed scherp houdt. We zijn in feite afwisselend elkaars opdrachtgever. Daardoor voel je je nog meer verantwoordelijk voor de ander.”

Anika: “Als Galjema en ZRi samen een aanbesteding doen, dan gaan we er echt met evenveel motivatie en enthousiasme voor om te winnen. Bovendien hebben wij een goed onderling vertrouwen, zowel in het bedrijf als de persoon. Dat is cruciaal, maar niet bij elke partij vanzelfsprekend. We werken nu bijvoorbeeld gezamenlijk aan projecten in de publieke sector met een hele strakke planning. Als ik het niet haal dan wordt Galjema er ook op aangekeken.”

Wat maakt een klantrelatie extra duurzaam?

Rouven: “De persoonlijke relatie maakt onze samenwerking goed en leuk. Mijn ervaring met andere partijen is dat de relatie een stuk zakelijker was met een exacte afbakening van de opdracht. Wij hebben juist behoefte aan een partij die goed meedenkt, snel kan schakelen en verantwoordelijkheid durft te nemen.”

Anika: “We merken ook dat onze opdrachtgevers dat waarderen. Het werkt heel goed dat Galjema en ZRi vergelijkbare bedrijven zijn qua omvang, bedrijfscultuur en werkmentaliteit. We zijn allebei heel flexibel en pragmatisch en hebben directe lijntjes met elkaar zonder dat er managementlagen tussen zitten. We staan altijd voor elkaar klaar. Grote bedrijven zijn vaak wat bureaucratischer.”

Welk voordeel ervaart de klant van zo'n gezamenlijke werkwijze?

Rouven: “Uiteindelijk gaan we altijd samen voor de beste oplossing. We kennen de kwaliteit van elkaars werk en kunnen elkaar bij nieuwe vraagstukken vanuit onze eigen discipline van goede argumenten voorzien. Door samen op te trekken willen we elkaar op lange termijn helpen en versterken.”

Anika: “We hebben ook plannen om nog nauwer te gaan samenwerken. Bijvoorbeeld door verdere kennisuitwisseling tussen onze bureaus. Het is goed om als bouwkundige meer van installatietechniek en als installatieadviseur meer van bouwfysica te weten. Je kunt die twee niet los van elkaar zien en Galjema en ZRi de komende jaren ook niet.”

Op de volgende pagina


Galjema werknemers in beeld

Ook interessant voor jou:


Met pensioen! Afscheid van collega Jos Tubbing