Nieuw onderwijsgebouw Inholland belichaming van integrale samenwerking

In Holland staat binnenkort een nieuw aansprekend onderwijsgebouw van … Inholland. Het gebouw beslaat 25.000 m² en kent een innovatief ontwerp. Om zo’n grootschalig project succesvol te kunnen realiseren, is integrale samenwerking tussen architect, bouwer en installatietechnisch adviseur cruciaal. Projectpartners Rouven Nieuwenburg, adviseur installatietechniek bij Galjema, en Job van Stralen, architect bij cepezed, over de pijlers van discipline-overstijgend samenwerken met 3D als fundament.

Samen uit, samen thuis

Het project voor InHolland is op alle vlakken heel ambitieus. Er zijn meerdere stakeholders met hoge eisenpakketten waaronder die voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen, ofwel BENG. Om aan al die eisen te voldoen is een interdisciplinair team dat continu de juiste balans tussen innovatie en realiteit weet te houden. Een extra uitdaging is dat het stedenbouwkundig plan van de gemeente nog niet volledig is uitgewerkt in de ontwerpfase. Rouven: “Zo’n project succesvol aanpakken kan alleen door integrale samenwerking. We richten als team onze pijlen op een geslaagd gebouw door discipline- en expertise-overstijgend te werken. Daarin moet je altijd de juiste balans zoeken.”

Job: “Zo hebben we gezamenlijk een systeem ontwikkeld voor het bufferen van regenwater op het dak. Tijdig afvloeien van regenwater voor het bewateren van het groendak en de binnenplanten wordt aangestuurd door een koppeling met het weerbericht. Zo voldoen we aan de eis ‘waterneutraal kavel’. Bovendien hebben we meer groendak gerealiseerd door de pv-panelen naar de gevel te verplaatsen waar ze meer zonlicht vangen.”

3D-ontwerp als fundament voor alle samenwerking

De basis voor multidisciplinaire samenwerking is het 3D-model. Daarin moét je investeren wil je in de architectonische conceptfase snel stappen kunnen zetten en dingen kunnen uitproberen. Alle partners kijken op elk moment naar dezelfde, zeer gedetailleerde tekeningen en ontwerpen en zien direct wat bijvoorbeeld een bouwtechnische aanpassing voor de andere disciplines betekent. Job: “Die aanpak is best bijzonder. Galjema is heel bedreven in het 3D tekenen en daardoor weten we veel sneller of bepaalde oplossingen realistisch zijn. Zo wil InHolland bijvoorbeeld een flexibele gebouwindeling. We hebben een fijnmazig grid bepaald waarbinnen je om de 2,7 meter binnenwanden kunt plaatsen. Dit is bouwkundig en qua installatietechniek best een uitdaging.” Rouven: “Wij ontwerpen de installaties flexibel op basis van dit grid. De installatietechniek is behoorlijk hightech met een softwarematige inregeling. Worden er in de toekomst binnenwanden verplaatst, dan kun je meteen in die nieuwe ruimte het klimaat en de verlichting inregelen.” Job: “We maken haast meer een industrieel product dan een gebouw en werken veel met prefab. Aangezien wij als cepezed risicodragend zijn in het project willen we heel goed weten wat onze adviseurs doen.” Rouven: “Dat vergt een hele goede coördinatie want dit is geen standaard werkwijze in de installatietechniek. We moeten alle W- en E-installaties heel strak ontwerpen, demontabel maken en precies bepalen waar alle sparingen komen te zitten. Dat moet natuurlijk wel perfect kloppen als je prefab elementen gaat bestellen.”

"Galjema is heel bedreven in het 3D tekenen en daardoor weten we veel sneller of bepaalde oplossingen realistisch zijn."

Flexibel zijn en vertrouwen hebben in elkaar: in elke fase van het proces

Een uitdaging in het hele ontwerpproces is dat het multidisciplinaire team parallel werkt aan, maar in detaillering voorloopt op de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan van de gemeente. Job: “Daardoor wordt ons ontwerp steeds getoetst aan een nog niet volledig gedefinieerd plan. In dit proces hebben we ingrijpende aanpassingen gedaan, bijvoorbeeld aan de bouwhoogte of de gebouwvorm om het gebouw naadloos in te passen in het toekomstige stedelijke weefsel. Hierbij is uitvoerig gekeken naar het leefklimaat op maaiveld, bijvoorbeeld door extra publiek programma toe te voegen maar ook de invloed op het windklimaat van verschillende gevels en gebouwvormen te testen.”

"Ik ben heel trots op de eenvoud waarmee we in nauwe samenwerking de meest complexe problemen hebben teruggebracht naar logische oplossingen."

Resultaat om trots op te zijn

Het resultaat is een heel goed doordacht, innovatief en realistisch ontwerp. De visie die het team vanaf de aanbesteding had, staat nog steeds overeind en is aangevuld met input van Inholland en de gemeente waardoor het echt een maatpak is geworden voor deze gebruiker en deze plek. Job: “Ik ben heel trots op de eenvoud waarmee we in nauwe samenwerking de meest complexe problemen hebben teruggebracht naar logische oplossingen. Dat is te danken aan de kruisbestuiving tussen de verschillende expertises en onze wederzijde proactieve houding. Net als cepezed maakt Galjema wanneer nodig gebruik van externe expertise naast zijn eigen kennis. Dat kunnen ze ook goed omdat ze een groot en specialistisch netwerk hebben. Dat maakt Galjema voor ons een bijzonder gewaardeerde adviseur.”

Op de volgende pagina


Duurzaam samenwerken met het Amsterdam Museum

Ook interessant voor jou:


Werken bij Galjema: hoe is dat?