Amsterdam stadhuis: make-over van een multifunctioneel gebouw

Het jaar is 2015. De Stopera kampt met gebreken. Het gebouw is bouwtechnisch verouderd, installaties voldoen niet meer aan de eisen van de tijd en de energiekosten zijn hoog. De gemeente Amsterdam, gebouweigenaar én gebruiker, staat voor een lastige opgave: hoe maak je van een verouderd en robuust gebouw weer een gezonde en toegankelijke plek dat mensen verbindt?

In het kort

Focusmarkt: Openbare gebouwen

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Hulpvraag: Renovatie van de hoofdentree, bestuursvleugel, politieke plaza, de kantoorverdiepingen en het Regionaal Crisiscentrum Onze werkzaamheden: VO, DO, Bestek, aanbesteding en controle uitvoering

Bouwomvang: 40.000 m² BVO

Datum adviesopdracht: Januari 2015

Oplevering bestuursgevel & en kantoor: December 2019

Wist je dat de Amsterdamse Stopera een technisch hoogstandje is? Van het state-of-the-art podium in de Nationale Opera & Ballet tot het hoog beveiligde Regionaal Crisiscenter waar burgemeester en hulpdiensten samenkomen bij calamiteiten: de elektrotechnische installaties in het pand moeten tiptop in orde zijn. Niet gek dus, dat tijdens de renovatie van het gebouwencomplex extra aandacht en advies nodig was voor de technische coördinatie. Een klus die ‘onze’ Oscar Gerritsen klaarde.

De Stopera (het stadhuis en de opera onder één dak) is al dertig jaar een opvallende verschijning. Gelegen in een van de mooiste bochten van de Amstel tekent de witte gevel sterk af tegen de historische gevels van de naastgelegen grachtenpanden. Van binnen staat het stadhuis vooral bekend als doolhof aan donkere gangen en lage plafonds, maar wie nu via de hoofdentree het gerenoveerde stadhuis binnenstapt, weet niet wat hij ziet: een open hal, mooi verlichte ruimtes met moderne installaties, groene vergaderplaza’s met hip meubilair en flexwerkplekken voor iedereen.

De opdracht

Bij de make-over droeg Galjema zorg voor het ontwerp en uitvoer van de elektrotechnische installaties. Tot de opdracht behoort de optimalisatie van de logistiek, de beveiliging, de brandveiligheid en de toegankelijkheid van de hele Stopera. Voor het stadhuis gaat het om de technische uitwerking van:

  • de openbare entree
  • het bestuursgebied
  • het openbare en politieke plaza
  • het ambtenarenplaza
  • vergadercentrum en de kantooromgeving

Oscar Gerritsen
Projectleider bij Galjema

Oscar Gerritsen is al 25 jaar projectleider bij Galjema. Met een berg aan kennis en ervaring haakt hij begin 2016 aan op het project:

“Mijn collega Eric Blonk was verantwoordelijk voor het ontwerptraject, waarna ik het stokje overnam als uitvoeringsbegeleider. De behoefte aan begeleiding en advies rondom elektrotechnische vraagstukken was groot. Tijdens de aanbestedingsfase waren we medebeoordelaar van de visiedocumenten, kostenramingen en plannen van aanpak. Bij de uitvoer deed ik de tests en kwaliteitscontroles en diende ik als vraagbaak voor de opdrachtgever en (onder)aannemers.”

"Vaak weet je met één bak koffie meer dan na een vergadering van drie uur."

Mee- én vooruitdenken

De opgave is grootschalig, complex én uniek. Niet alleen bestaat de opdrachtgever zelf uit verschillende afdelingen, met afwijkende behoeftes en eigen geldpotjes, ook het aantal benodigde onderaannemers is groot. In totaal zijn er meer dan 20 partijen betrokken. Daarnaast moet tijdens de verbouwing het kantoor in gebruik blijven. Het zijn uitdagingen waar Oscar wel raad mee weet:

“Mijn belangrijkste taak is de opdrachtgever ontzorgen en hun wensen doorvertalen naar de benodigde technische installaties. Dan moet je de hulpvraag heel goed begrijpen. Ik spreek daarom niet alleen met de klant, maar ook met de gebruikers. Zij kennen het gebouw en weten wat ze nodig hebben. Zo sprak ik de technische dienst, de beveiliging en ambtenaren werkzaam in het kantoorgedeelte. Vaak weet je met één bak koffie meer dan na een vergadering van drie uur. Deze input moet je vervolgens wel juist interpreteren. En dan helpt het als je al wat ervaring op zak hebt.”

Flexibiliteit verplicht

Het project kent een looptijd van drie jaar. Maar de ontwikkelingen van technische innovaties gaan razendsnel. Hoe is daar mee omgegaan?

“Daar namen we in 2015 in het ontwerp al rekening mee. Je moet vooraf incalculeren dat je tijdens de bouw moderne technieken meeneemt. Je wil immers niet dat je installaties aankoopt, waarvan twee jaar later alweer betere opties zijn. We sturen dan ook aan op de laatste technieken op het moment dat het pand in bedrijf gaat. Die flexibiliteit moet in de DNA van je bedrijf zitten.”

"We sturen altijd aan op de laatste technieken."

Het resultaat: een tevreden opdrachtgever

In december 2019 zijn de kantoorruimtes, de bestuursvleugel, het crisiscenter en de entreehal van het stadhuis opgeleverd. Het resultaat is een gebouw in verbinding: met haar gebruikers, met de elementen (licht, warmte, ruimte) en met het klimaat. Het ontwerp- en advieswerk van Galjema levert een zeer tevreden opdrachtgever op. Zo tevreden, dat de hulp van Galjema ook wordt ingeschakeld voor de volgende projectfase: de aanpak van de rest van de begane grond van het stadhuis.

“Ik ben trots dat de klant én de medewerkers op de vloer tevreden zijn. De samenwerking was erg prettig: alles was bespreekbaar. Daarbij vind ik het altijd belangrijk om de klant keuzemogelijkheden te geven. Dat biedt vrijheid en zorgt voor betrokkenheid. Dat we nu ook de volgende klus gaan klaren samen is een kers op de taart. Ook dit is een mooi project. We gaan het ‘oude Mokum’ terugbrengen in het ontwerp en de beleving van het pand. Door via een mix van winkels en kramen het stadhuis en het Waterlooplein in elkaar over te laten lopen. Hoe mooi dat wij daar vanuit de technische hoek voor mogen zorgen?”

Op de volgende pagina


Wanneer technische installaties van levensbelang zijn

Ook interessant voor jou:


Oud-directeur Paul Keijser blikt terug op 75 jaar Galjema